sửa chữa bơm hút chân không
  • sửa chữa bơm hút chân không
  • OIL-VACUUM-PUMP
  • ClearOne
  • Excel
  • bơm hút chân không vòng nước cho sản xuất gạch
  • bảo dưỡng bơm hút chân không

Oil-less Piston Pump (kết nối song song) model 80RND,100RND,120RND,140RND

Mã sản phẩm:

Chuyên mục: Oil-less Piston Pump (AC Version )

Trạng thái kho hàng: Còn hàng

Số lượt xem sản phẩm này: 1

 

- Trang thiết bị y khoa, nha khoa

- Đóng gói chế biến thực phẩm
- Công nghiệp môi trường
- Sản xuất chip, thiết bị bán dẫn
- Dùng làm thiết bị tạo Oxi và ozone
- Và 1 số ngành công nghiệp khác.....

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Copyright 2019 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Bơm Năm Sao