sửa chữa bơm hút chân không
  • sửa chữa bơm hút chân không
  • OIL-VACUUM-PUMP
  • ClearOne
  • Phụ Kiện Bơm Màng
  • bơm hút chân không vòng nước cho sản xuất gạch
  • bảo dưỡng bơm hút chân không

Máy thổi khí loại Bare-Shafft Blowwer

Mã sản phẩm: Máy thổi khí loại Bare-Shafft Blowwer

Chuyên mục: Máy sục khí đặt cạn hai cấp

Trạng thái kho hàng: Còn hàng

Số lượt xem sản phẩm này: 1

 Hệ thống Test sản phẩm :


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Copyright 2019 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Bơm Năm Sao