sửa chữa bơm hút chân không
 • sửa chữa bơm hút chân không
 • OIL-VACUUM-PUMP
 • ClearOne
 • Phụ Kiện Bơm Màng
 • bơm hút chân không vòng nước cho sản xuất gạch
 • bảo dưỡng bơm hút chân không

Bơm hút chân không vòng nước một cấp SW Series Sunny-King

Mã sản phẩm: SUNNY - KING SW SERIES

Chuyên mục: Bơm hút chân không vòng nước Sunny - King

Trạng thái kho hàng: Còn hàng

Số lượt xem sản phẩm này: 1

Specification

 • Single-Stage liquid ring vacuum pump

 • Max. inlet pressure: Atmospheric pressure

 • Pumping speed: Up to 106,500 Liter / min

 • Maximum vacuum:  60 Torr (45 mbar)

 • HP: 0.5 ~250 HP

 • Shaft seal: Gland packing, mechanical seal, chemical mechanical shaft seal

 • Transmission: Belt driven or shaft coupling driven (depending on different models)

 • Material: FC250, SCS13, SCS14


Applications
 • Vacuum immersion
 • Vacuum heat treatment
 • Vacuum refrigeration and drying
 • Vacuum forming
 • Vacuum metallurgy
 • Vacuum sterilization
 • Vacuum packing, filling
 • Vacuum degassing
 • Extraction, condensation
 • Solvent recycling
 • Vacuum suction, handling, fixation
 • Vacuum dehydration
 • Vacuum foaming
 • Multiple purpose pressure source reduction

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Copyright 2019 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Bơm Năm Sao