sửa chữa bơm hút chân không
  • sửa chữa bơm hút chân không
  • OIL-VACUUM-PUMP
  • ClearOne
  • Phụ Kiện Bơm Màng
  • bơm hút chân không vòng nước cho sản xuất gạch
  • bảo dưỡng bơm hút chân không

Air Compressor & Vacuum Pump

Mã sản phẩm: Oil-less Piston Pump , Double Head Type

Chuyên mục: Máy nén khí & bơm chân không mini G&M tech

Trạng thái kho hàng: Còn hàng

Số lượt xem sản phẩm này: 1

Model Number
- 80RND,100RND, 120RND, 140RND

 

 

Applications
- Medical, Dental & E.N.T. equipment
- As an oil-less air compressor and Vacuum pump
- Oxygen Concentrator & Ozone generator
- Semi Conductor processing , Chip mounter
- Packing machine, Food processing 
- Environmental equipment 
- Industrial equipment 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Copyright 2019 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Bơm Năm Sao