sửa chữa bơm hút chân không
  • sửa chữa bơm hút chân không
  • OIL-VACUUM-PUMP
  • ClearOne
  • Phụ Kiện Bơm Màng
  • bơm hút chân không vòng nước cho sản xuất gạch
  • bảo dưỡng bơm hút chân không

3-5Hp

Mã sản phẩm:

Chuyên mục: Bơm chân không 2 cấp (HWVP-2)

Trạng thái kho hàng: Còn hàng

Số lượt xem sản phẩm này: 1

Copyright 2019 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Bơm Năm Sao