sửa chữa bơm hút chân không
  • sửa chữa bơm hút chân không
  • OIL-VACUUM-PUMP
  • ClearOne
  • Phụ Kiện Bơm Màng
  • bơm hút chân không vòng nước cho sản xuất gạch
  • bảo dưỡng bơm hút chân không

3-5 Hp

Mã sản phẩm:

Chuyên mục: Bơm chân không đầu liền (HWVP - D )

Trạng thái kho hàng: Còn hàng

Số lượt xem sản phẩm này: 1

 

 - Công nghệp dệt nhuộm

 - Sản xuất bao bì

 - Công nghiệp thuốc lá

 - Mồi cho trạm bơm ly tâm

 - Công nghệ môi trường

 - Đúc kim loại bằng chân không ( đúc gang , thép …)

 - Công nghiệp in ấn

 - Công nghiệp dược phẩm ( cô đặc chân không )

 - Công nghiệp nhựa

 - Sản xuất giấy , bột giấy ( làm khô giấy )

 - Công nghiệp mía đường

 - Công nghiệp hóa chất ( chưng cất , vận chuyển )

 - Vận chuyển chất thải nguy hai chất thải dạng dệt qua bồn trung gian

 - Hút chân không trong sản xuất công nghiệp chung …

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Copyright 2019 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Bơm Năm Sao